• TopImage

Politica de confidentialitate

BERGERAT MONNOYEUR SRL, al cărui sediu social se află la Mogosoaia, str. Morii nr.5, jud. Ilfov (denumită în continuare „Societatea” sau „Noi”), în calitate de operator independent de date, ar dori să vă informeze cu privire la metodele de prelucrare (de exemplu, colectarea, utilizarea si partajarea) datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin intermediul acestui site web (denumit în continuare „Website-ul”) si al utilizării serviciilor asociate cum ar fi [Google Ads, Facebook Ads, tawk.to] (denumite în continuare „Servicii”), în conformitate cu legile si reglementările aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, în special: (i) Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”), care a intrat în vigoare la 25 mai 2018; (ii) orice altă legislatie aplicabilă pe teritoriul României; si (iii) orice alt act normativ, decret, regulament sau dispozitie care ar fi adoptată de o autoritate de supraveghere natională sau europeană competentă (denumite în continuare colectiv „Reglementările aplicabile privind protectia datelor”).

Societatea este o entitate a MONNOYEUR, un grup corporativ francez, cu societatea mamă situată în Franta, Sainte-Denis, Str. Charles Michels, nr. 117 – 93200.

1) Care este domeniul de aplicare al acestei politici?

Societatea prelucrează date cu caracter personal (adică orice informatii referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, denumită „Persoana vizată”) care vă privesc, prelucrate prin intermediul Website-ului si pentru utilizarea Serviciilor, în conditiile stabilite în această politică („Politica de confidentialitate”).

Această Politică de confidentialitate, precum si Politica privind cookie-urile, disponibilă aici, se referă la toti utilizatorii, inclusiv la cei care utilizează Website-ul si Serviciile fără a fi înregistrati sau abonati la un anumit serviciu (denumiti în continuare colectiv „Utilizatori”).

2) Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?

Societatea colectează (1) datele cu caracter personal pe care le-ati partajat în mod voluntar cu Societatea si (2) datele personale de navigare legate de accesul si utilizarea Website-ului si a Serviciilor. În special, Societatea colectează următoarele informatii:

 • Datele cu caracter personal pe care le partajati în mod voluntar cu Societatea: Societatea poate colecta datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, prenumele, numele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon etc.) atunci când trimiteti o cerere prin intermediul unui formular online de pe Website sau atunci când utilizati Serviciile noastre;
 • Date de navigare: atunci când accesați si utilizați Website-ul sau Serviciile, Societatea poate colecta informații despre aceste vizite. De exemplu, pentru a stabili conexiunea la Website sau la Servicii, serverele noastre primesc si înregistrează informații despre computer, dispozitiv si browser, care pot include, dar nu se limitează la, adresa IP, tipul de browser si alte informații despre software-ul sau hardware-ul computerului. Dacă accesați Website-ul sau Serviciile de pe un telefon mobil sau de pe alt dispozitiv, Societatea poate colecta identificatorul unic al dispozitivului, datele de localizare si alte informații de identificare despre dispozitivul respectiv. Informațiile pot fi colectate si prin intermediul modulelor cookie si al altor tehnologii de urmărire (cum ar fi modulele cookie de browser, retargeting cookies, indicatori de audientă, web beacons si tehnologiile Adobe Flash etc.). Aceste tehnologii pot fi, de asemenea, utilizate pentru a colecta si stoca informații despre utilizarea Website-ului sau a Serviciilor, cum ar fi paginile pe care le-ati vizitat, conținutul online pe care l-ati vizualizat, căutările web pe care le-ati efectuat si reclamele pe care le-ati văzut. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați Politica noastră privind modulele cookie disponibilă aici
 • Servicii terte: Serviciile pot fi asociate cu site-uri web ale unor companii terte care nu sunt afiliate Societătii si pot include publicitate, continut online si caracteristici, jocuri, buletine informative (newslettere), concursuri sau tombole sau aplicatii dezvoltate de companii terte. Societatea nu este responsabilă pentru practicile de confidentialitate ale acestor companii terte. După ce părăsiti Serviciile / sau Website-ul sau faceti clic pe o reclamă, este responsabilitatea dumneavoastră să verificati politica de confidentialitate aplicabilă pentru acel alt serviciu.

​3) În ce scopuri colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:
 • Pentru a vă permite să utilizați Website-ul si Serviciile;
 • Pentru evaluarea si îmbunătățirea Serviciilor noastre si a funcționalității Serviciilor;
 • Pentru a vă îmbunătăți experiența utilizând Website-ul si Serviciile;
 • Pentru a oferi asistentă clienților si a răspunde întrebărilor dumneavoastră;
 • Pentru a servi interesele Societății; în anumite cazuri, Societatea poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv atunci când Societatea consideră cu bună-credintă că o astfel de prelucrare este necesară pentru: (i) protejarea, exercitarea sau apărarea drepturilor, confidențialității, siguranței, securității sau proprietății Societății sau a angajatilor, agentilor si contractantilor săi (inclusiv executarea contractelor noastre si a termenilor si conditiilor de utilizare); (ii) să protejeze siguranta, confidentialitatea si securitatea utilizatorilor sau a publicului; (iii) să protejeze împotriva fraudei sau în scopuri de gestionare a riscurilor;
 • Să respecte obligatiile legale (inclusiv obligatiile legate de furnizare a serviciilor si informarea consumatorilor) sau să răspundă solicitărilor autoritătilor publice si guvernamentale;
 • Pentru a vă furniza bunuri si / sau servicii conform unui contract;

Sub rezerva consimtământului dumneavoastră, pentru a vă transmite  mesaje de natură comercială si / sau newsletter-ul nostru si pentru a partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu partenerii nostri de afaceri de încredere, inclusiv cu alte entităti MONNOYEUR, pentru a le permite să vă trimită mesaje de natură comercială.

4) În baza cărui temei juridic prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Scopurile prelucrării prezentate în sectiunile 3 (a) până la sectiunea 3 (e) si în sectiunea 3 (g) din prezenta Politică de confidentialitate se bazează, în principiu, pe interesul legitim al operatorului de date în scopul functionării Website-ului, al răspunsului la solicitările Utilizatorilor si al furnizării Serviciilor.

Ca o exceptie: dacă vă conectati la un cont personal/zonă client al Website-ului, în cadrul unui contract de servicii cu Societatea, prelucrarea datelor cu caracter personal din acest cont personal se bazează pe contractul pe care îl aveti cu Societatea.

Scopul prelucrării, astfel este prevăzut în sectiunea 3 (f) din prezenta Politică de confidențialitate, se bazează pe obligatiile legale si de reglementare aplicabile;

Scopul prelucrării prevăzut în sectiunea 3 (h) din prezenta Politică de confidentialitate se realizează pe baza consimtământului dumneavoastră, dacă este necesar.

​5) Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Societatea păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor descrise în sectiunea 3 de mai sus.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate:

 • Pentru timpul strict necesar pentru utilizarea Website-ului, a Serviciilor sau pentru nevoile Societătii, si pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data colectării acestora, în absenta unui contract cu Societatea în scopuri de marketing;
 • În cazul încheierii unui contract sau a unei comenzi, în cadrul Serviciilor sau în alt mod, pe întreaga perioadă a relatiei contractuale, apoi păstrate în arhive intermediare pentru o perioadă corespunzătoare perioadei posibile de garantie, la care se adaugă termenul legal, general de prescriptie aplicabil (de 3 ani);
 • Pentru datele prelucrate de către Societate pentru a se conforma obligatiilor legale, pe perioada necesară pentru îndeplinirea acestor obligatii legale.
 • Până la retragerea consimtământului, în cazul datelor prelucrate pe baza consimtământului dumneavoastră.
 • Pentru perioada necesară, astfel cum este prevăzută în Politica privind modulele cookie disponibilă aici

​6) Cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât manual, cât si electronic si sunt protejate prin măsuri de securitate adecvate. În acest sens, desi Societatea utilizează măsuri administrative, tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva furtului, pierderii, utilizării neautorizate, divulgării sau modificării, nu poate garanta că se va putea proteja împotriva tuturor riscurilor IT existente.

7) Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cadrul scopurilor prelucrării prezentate în sectiunea 3 a Politicii de confidentialitate, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt comunicate intern în cadrul Societătii, serviciului pentru clienti, departamentului de marketing/comert si departamentului de comunicare. Societatea poate, de asemenea, să comunice datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari:

Alte entităti MONNOYEUR, după caz ();

Furnizori de servicii terti, subcontractanti (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii legate de Servicii – în scopuri ilustrative si fără ca această listă să fie exhaustivă, experti, consultanti si avocati, societăti implicate în potentiale fuziuni, divizări sau alte transformări);

Autoritătile nationale competente: pentru a se conforma legislatiei în vigoare, precum si oricărei autorităti administrative sau judiciare care ar putea solicita acest lucru sau care ar trebui să aibă acces la aceasta în contextul unui posibil control sau litigiu.

Parteneri de afaceri de încredere (de exemplu: pentru a le permite acestora să vă trimită mesaje de natură comercială).

​8) Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise în străinătate?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate altor entităti MONNOYEUR si furnizorilor de servicii care actionează în numele său si care se află în Uniunea Europeană.

Nu vom efectua niciun transfer de date cu caracter personal către tări din afara SEE.

9) Minori sub 16 ani

Website-ul nu se adresează si nu oferă Servicii persoanelor cu vârsta sub 16 ani, iar Societatea nu colectează cu bună stiintă date cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 16 ani sau de la minori în general.

10) Care sunt măsurile de securitate aplicabile?

Societatea pune în aplicare toate măsurile tehnice si organizatorice de securitate adecvate pentru a asigura un nivel de securitate a datelor cu caracter personal adecvat riscului si, în special, pentru a proteja datele împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, deteriorării, divulgării sau accesului neautorizat.

Acelasi nivel de protectie este impus prin contract de către Societate tuturor subcontractantilor săi. Orice angajat al Societătii care, în exercitarea atributiilor sale, poate avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal se angajează să le detină într-un mod strict confidential.

11) Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce priveste datele cu caracter personal?

În conformitate cu Reglementările aplicabile privind protectia datelor, în functie de situatie, aveti dreptul de a solicita accesul, rectificarea, stergerea si portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal si de a solicita limitarea sau de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum si să vă retrageti consimtământul în orice moment. Puteti exercita aceste drepturi scriind la următoarea adresă de e-mail: dpo@monnoyeur.com

Cu toate acestea, sunteti informat că obiectia dumneavoastră poate, în practică si în functie de caz, să afecteze sau să facă imposibilă luarea în considerare a cererii dumneavoastră de informatii, înregistrare sau utilizarea Serviciilor oferite pe Website.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plângere împotriva unei autorităti de supraveghere, cum ar fi Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, în cazul unei încălcări a Reglementărilor aplicabile privind protectia datelor.

12) Modificări si actualizări

Păstrăm Politica noastră de confidentialitate sub revizuire regulată si vom plasa orice actualizări pe această pagină web.

Această Politică de confidentialitate a fost actualizată ultima dată în – martie 2021.

13) Responsabil cu protectia datelor

Societatea a desemnat un responsabil cu protectia datelor (DPO) pe care îl puteti contacta pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal si pentru a vă exercita drepturile.

Datele de contact ale DPO-ului: Mogosoaia, str.Morii nr.5, jud. Ilfov, dpo@monnoyeur.com