• TopImage
   
 
  • TopImage
   
 
  • TopImage
   
 
  • TopImage
   

Calitate pentru client

Certificată ISO 9001 încă din 2008, Eneria îşi perfecţionează continuu serviciile, pentru a asigura calitatea serviciilor oferite clienţilor săi. Aceste criterii de calitate stau şi la baza alegerii partenerilor săi.

Toate acţiunile noastre se înscriu pe deplin în strategia de dezvoltare durabilă a Groupe Monnoyeur, care a introdus obiective de performanţă economică combinate cu obiective de protecţie a mediului.

Mediul înconjurător este preocuparea noastră în toate activităţile

Eneria, profund implicată în domeniul energiilor regenerabile, pune în aplicare proceduri ce vizează ameliorarea continuă a comportamentului său de întreprindere responsabilă în privinţa mediului inconjurător.

Concesionar al Caterpillar în România, Eneria propune motoare diesel ACERT (Advanced Combustion Emission Reduction Technology). Brevetată de Caterpillar, această tehnologie permite o reducere masivă a emisiilor de NOx, a noxelor şi a nivelului de zgomot la pornire, propunând un raport optim între nivelul emisiilor şi consumul de combustibil. Dotate cu această tehnologie, motoarele noastre sunt totodată mai productive, mai eficiente şi economice, reducând astfel impactul ecologic al activităţilor clienţilor noştri.

Vedeti detalii VIDEO si aici

Eneria este lider în Franţa de peste 15 ani în cogenerare. Soluţiile de cogenerare propuse de Eneria, cu randament energetic ridicat, permit economisirea de energie primară în raport cu producerea distinctă de electricitate (centrale electrice) şi de căldură (cazanele utilizatorilor).

Politica Sistemului de Management Integrat

Pentru a-şi maximiza eficienţa şi a pune la dispoziţia beneficiarilor experienţa sa globală în acest domeniu, Eneria a organizat o echipă internaţională pentru marile proiecte de cogenerare.

Demersul nostru în privinţa securităţii

Eneria integrează în sistemul său de documentare a calităţii documente care permit ameliorarea specifică a siguranţei personalului şi a partenerilor săi.

Eneria îşi formează în mod regulat personalul ce intervine la sit-urile clienţilor săi pentru a avea toate abilitările necesare.

Certificări ISO